Casino là một trong những hình thức giải trí khá hấp dẫn, giúp bạn xóa tan những mệt mỏi hằng ngày. Tuy nhiên nếu bạn không làm chủ được bản thân thì bản thân sẽ dễ dàng lâm vào tình cảnh nghiện đánh bài. Vậy nghiện chơi Casino ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc…